Tuesday, November 5, 2013

NGHỀ CỦA CON -Thư giãn
THƯ GIÃN


Thư giãn
"Nghề của con"

Khi Thánh Phê-rô được Chúa trao chì khóa Thiên Đàng và còn ở lại thế gian rao giảng Tin mừng, đến khi chịu chết vì đạo đã  lên Nước Trời và dùng chìa khóa để mở cửa Thiên Đàng, mới mở ra đã thấy "Người trộm lành" ra bắt tay chào, Thánh Phê-rô ngạc nhiên, hỏi : Quái, sao chìa khóa Thiên Đàng tớ giữ mà làm sao cậu mở cách nào mà vào đuọc, Người Trộm Lành thản nhiên, thưa Thánh Phê-rô, đó là nghề của con, thánh Phê-rô : Bó tay.
Jos. Tinh hoa

No comments:

Post a Comment